dinsdag, 3. juli 2012 - 21:47

Moszkowicz voor tuchtrechter gedaagd om betalingen

Amsterdam

De Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, mr. G.J. (Germ) Kemper, heeft bij de Raad van Discipline tegen een advocaat mr. A.M. Moszkowicz een dekenbezwaar ingediend. Dit heeft de Amsterdamse Orde van Advocaten dinsdag laten weten.

Aanleiding voor dit dekenbezwaar zijn de uitkomsten van een door een onafhankelijke deskundige uitgevoerd onderzoek naar de praktijkvoering door Moszkowicz die vrijwillig aan dit onderzoek heeft meegewerkt.

Het onderzoek is ingesteld na een publicatie vorig jaar juli over een geschil tussen Moszkowicz en de Belastingdienst. Dat geschil zou ondermeer betrekking hebben op contante betalingen in de praktijk van de betrokken advocaat.

Een andere aanleiding voor dit onderzoek was te vinden in klachten van enige cliënten van de desbetreffende advocaat. Die klachten richtten zich (mede) op onduidelijkheden over het in rekening gebrachte honorarium, dat ook in contanten was betaald.

Naar aanleiding van een publicatie in NRC Handelsblad van 23 juli 2011 heeft de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten een onderzoek ingesteld naar de aard en de omvang van het geschil tussen de Belastingdienst en mr. A.M. Moszkowicz. Omdat bij dat geschil kennelijk contante betalingen een rol speelden heeft ook daarover de deken nadere informatie aan de desbetreffende advocaat gevraagd.

Het tijdstip van behandeling wordt bepaald door de Raad van Discipline. De zitting van de Raad van Discipline is openbaar.
Provincie:
Tag(s):