vrijdag, 16. november 2012 - 13:54

Multifunctioneel gebouw Campus Kerkrade deels gestut

Kerkrade

De Campus aan de Spekhofstraat in Kerkrade-West is vrijdag op advies van bureau Palte deels gestut.

'Sinds eind september volgt bureau Palte het gebouw, dat werd ontruimd en gesloten na het ontdekken van diverse scheuren in het beton, nauwgezet met meetapparatuur', meldt de gemeente Kerkrade vrijdag.

'Omdat de afgelopen dagen nieuwe scheuren in de dragende constructie zijn geconstateerd, is besloten het pand te ondersteunen. Er is geen enkel gevaar voor de omgeving', aldus de gemeente.

Tijdelijke sluiting
Vrijdag 28 september 2012 besloot burgemeester Jos Som om de Campus tijdelijk te sluiten omdat hij door scheurvorming de veiligheid van de 1700 gebruikers niet kon garanderen.

De afgelopen weken is er nader onderzoek gedaan. Hoewel de oorzaak nog niet bekend is, wordt wel steeds duidelijker dat de schade dermate groot is dat eventueel herstel veel tijd zal vergen.

Maandag 12 oktober deelde de gemeente daarom mee dat de Campus minimaal anderhalf jaar voor onderwijsdoeleinden gesloten zal blijven. Eind 2012 worden de resultaten van de onderzoeken verwacht en het plan van aanpak afgerond.

Lessen en cursussen
De materialen van de gebruikers van het gebouw zijn inmiddels grotendeels naar vervangende locaties gebracht en de lessen en cursussen zijn elders weer begonnen.
Provincie:
Tag(s):