donderdag, 19. juli 2012 - 21:23

N386 Donderen zes dagen afgesloten

Donderen

In de kom van Donderen voert de provincie Drenthe sinds medio april diverse wegwerkzaamheden uit aan de N386 en de N858. De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd.

De laatste fase van de werkzaamheden start op 20 juli. In verband hiermee wordt de provinciale weg N386 vanaf de grenzen van de bebouwde kom van Donderen afgesloten voor het doorgaande verkeer tussen Vries en Peize en omgekeerd.

De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Het verkeer tussen Yde en Norg via Donderen op de N858 ondervindt geen hinder van de
werkzaamheden. De rotonde in Donderen blijft voor dit verkeer geopend.
De werkzaamheden duren tot en met donderdag 26 juli. De weersomstandigheden kunnen de duur van de uitvoering van het werk beïnvloeden.
Provincie:
Tag(s):