dinsdag, 19. juni 2012 - 20:04

Naam politieke partij 'Occupy Politiek' door Kiesraad geweigerd

Den Haag

De Kiesraad heeft het registratieverzoek voor de politieke partij met de naam 'Occupy Politiek' afgewezen.

‘Het is naar het oordeel van de Kiesraad waarschijnlijk dat met deze aanduiding ten onrechte de indruk wordt gewekt dat deze politieke groepering gelieerd is aan de beweging ‘Occupy’’, meldt de Kiesraad dinsdag. ‘Hierdoor is sprake van een aanduiding die ‘anderszins’ misleidend is’, aldus de Kiesraad.

Laatste registraties voor 12 september
De Kiesraad heeft vandaag, dinsdag 19 juni nog 15 verzoeken ingewilligd voor registratie van namen ten behoeve van de komende Tweede Kamerverkiezing. Na deze datum geregistreerde namen kunnen niet meer worden gebruikt voor de verkiezing van 12 september.

Het aantal geregistreerde aanduidingen staat daarmee nu op 50. De 15 namen die als laatste nog zijn geregistreerd zijn: Red het Noorden, Het Sociaal Contract, Democratische Partij Nederland (DPN), Kleptocraten, NLB (Nederlandbeter), PAO (Partij Anti Onrecht), Democratisch Politiek Keerpunt (DPK), HHH Partij, Politiek Correct, P.V.D.M. en alle overige aardbewoners, Club van niet kiezers, Europese Federalistische Partij, Politieke Partij NXD, Partij voor het Volk, en ODVN.

De partijen die nu zijn opgenomen in het register van aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen kunnen onder deze naam deelnemen aan de verkiezingen op 12 september. Overigens kunnen partijen ook zonder een geregistreerde naam meedoen. In dat geval komt er echter alleen een nummer, en geen naam, op de kandidatenlijsten en het stembiljet te staan.

Vorige Tweede Kamerverkiezing
Bij de laatste Tweede Kamerverkiezing stonden er 61 aanduidingen bij de Kiesraad geregistreerd. Daarvan hebben er uiteindelijk 19 deelgenomen aan de verkiezing.
Provincie:
Tag(s):