vrijdag, 21. december 2012 - 22:08 Update: 03-07-2014 1:03

Nachtelijke verkeersstops op A28

Nachtelijke verkeersstops op A28

In februari 2013 worden de liggers op het nieuwe ecoduct over de A28 bij
Dwingelderveld geplaatst. Het verkeer krijgt daardoor gedurende enkele
nachten meermalen te maken met verkeersstops.

In week 6 en week 7 (tussen 4 februari en 17 februari) worden liggers geplaatst over de westzijde van de snelweg. Het verkeer vanuit Beilen in de richting van Hoogeveen krijgt in genoemde weken op dinsdag-, woensdag- en donderdagnacht te maken met verkeersstops. Tijdens een verkeersstop wordt het verkeer maximaal 15 minuten stilgelegd, zodat de liggers veilig geplaatst kunnen worden. Er wordt gebruik gemaakt van meerdere verkeersstops per nacht. De werkzaamheden vinden plaats vanaf 19.00 uur. De verkeersstops vinden plaats tussen 22.00 uur en 6.00 uur. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden korter of langer duren. Het verkeer moet rekening houden met een langere reistijd. Met het 60 meter brede ecoduct wordt de verbinding van het Nationaal Park Dwingelderveld met het Terhorsterzand gerealiseerd. Zo wordt een koppeling gelegd met de oostelijk gelegen natuurgebieden. Het ecoduct, dat diagonaal over de A28 wordt aangelegd, is zo ontworpen dat het een geheel vormt met de geluidswal. Als alles volgens plan verloopt, kan het ecoduct in mei 2013 door de dieren in gebruik worden genomen. De provincie Drenthe laat het ecoduct bouwen in opdracht van Rijkswaterstaat. Noot
Provincie: