woensdag, 1. februari 2012 - 15:17

Natuurijs nog onbetrouwbaar

Leeuwarden

De verwachting is dat de vorst de komende 7 dagen aanhoudt en er weinig neerslag zal vallen. De wind blijft stevig, met een tijdelijke afzwakking op donderdag. 'Als de huidige weersverwachting uitkomt, is plaatselijk een natuurijsdikte van 10 tot 15 centimeter op de Friese boezem mogelijk', meldt het waterschap Friesland woensdag.

De meeste Friese poldergemalen zijn uit. Slechts 3% van de poldergemalen maalt nog mondjesmaat water uit dieper gelegen polders. Het water in de Friese vaarten, kanalen en sloten is tot rust gekomen.

IJs nog onbetrouwbaar
De gemiddelde boezemwaterstand is stabiel op 55 centimeter onder NAP. Dat is 3 centimeter onder het streefpeil. De wind is op dit moment spelbreker, waardoor het natuurijs nu nog erg onbetrouwbaar is. Waterschap Friesland adviseert om de berichten van de Friese IJsbond over betrouwbaar ijs goed in de gaten te houden.

Wind
Door de wind is de ijsvorming minimaal en liggen er grote stukken water op de Friese boezem open. Bovendien zijn er nog veel windwakken. De komende 24 uur neemt de wind tijdelijk af. Dat is gunstig voor de ijsvorming.

Minimaal 10-12 cm nodig
Er zijn nog zeker twee dagen matige tot strenge vorst nodig om een veilige natuurijsvloer te hebben. De minimale ijsdikte voor een toertocht bedraagt 10-12 cm.
Provincie:
Tag(s):