woensdag, 23. mei 2012 - 8:19

Nederland aan kop als het gaat om afluisteren telefoons

Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) blijkt dat er in Nederland ruim 22.000 telefoons worden afgeluisterd. Dat is ruim 1 per 1000 en gemiddeld zo'n 50 per gemeente, zo schrijft de Volkskrant woensdag.

Er worden in Nederland veel meer telefoons afgeluisterd door opsporingsambtenaren dan in de ons omringende landen. Maar afluisteren levert zelden direct bewijs op voor misdaad. Dit komt omdat criminelen wel weten dat ze worden afgeluisterd en daarbij gaat tegenwoordig veel communicatie via internet.

Maar telefoons worden niet alleen afgeluisterd, zo schrijft de krant, men probeert ook te achterhalen op welke locatie iemand telefoneert, hoe laat, hoe lang en met wie. Ook vraagt de politie steeds vaker de naam en het adres van de bezitter van een specifiek telefoonnummer. Ook familie, vrienden en kennissen van verdachten worden vaak afgeluisterd.

WODC-onderzoeker Geralda Odinot zegt in de Volkskrant over het afluisteren: 'In omringende landen wordt meer geïnfiltreerd, geobserveerd en afluisterapparatuur geplaatst. Sinds de IRT-affaire is men hier huiverig voor het inzetten van bepaalde opsporingsmethoden'.

Van die bovengenoemde opsporingsmethoden wordt in Nederland juist relatief weinig gebruik gemaakt. In 1994 constateerde een parlementaire commissie die de geruchtmakende IRT-zaak onderzocht dat veel opsporingsmethoden ongeoorloofd waren.
Provincie:
Tag(s):