vrijdag, 30. november 2012 - 14:28

Nederland en andere EU-landen onthouden zich van stemming bij Palestijnse VN-gang

Den Haag

Nederland heeft zich onthouden van stemming in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) bij het besluit over ophoging van de status van de Palestijnen in de VN, net als onder meer Duitsland en Groot-Brittannië.

Hierover vond nauwe afstemming plaats tijdens bezoeken van minister Timmermans aan Londen en Berlijn deze week. In totaal dertien EU-landen onthielden zich van stemming; veertien landen stemden voor; één land stemde tegen (Tsjechië).

Minister Timmermans: ‘Nederland heeft geen principiële bezwaren tegen de status verhoging, maar een resolutie op dit moment compliceert de noodzakelijke hervatting van de onderhandelingen, gericht op een definitief Israëlisch-Palestijns vredesakkoord.’

Tijdens de Raad van ministers van Buitenlandse Zaken vorige week in Brussel heeft de EU de Palestijnen opgeroepen om de stemming in de Verenigde Naties uit te stellen.

Bij de Verenigde Naties brachten Nederland en de EU stemverklaringen uit waarin zij alle partijen oproepen om af te zien van stappen die het vredesproces ondermijnen. Minister Timmermans roept Israël op om het nederzettingen-beleid te stoppen. Het doel blijft een twee-staten oplossing, waarbij Israëlische en een Palestijnse staat in vrede en veiligheid naast elkaar bestaan.

Nederland blijft zich inzetten voor een duurzaam vredesakkoord. Nederland zal daarvoor de goede banden met zowel Israël als de Palestijnen benutten en nauw samenwerken met internationale partners, waaronder het Kwartet en de EU.
Provincie:
Tag(s):