donderdag, 31. mei 2012 - 10:22 Update: 08-07-2014 0:51

Nederland in het ROOD in conjunctuurbeeld

Den Haag

Het conjunctuurbeeld was eind mei slechter dan eind april. Dit komt vooral doordat het vertrouwen van consumenten en producenten afnam, de consumptie kromp en de arbeidsmarktindicatoren verslechterden.

Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt volgens het CBS in de fase van laagconjunctuur. Dertien van de vijftien indicatoren in de Conjunctuurklok presteren onder hun langjarig gemiddelde.

In de loop van mei is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen, met uitzondering van de faillissementen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over de kwadranten aanzienlijk veranderd. De consumptie, de uitzenduren en de rente verslechterden in de klok en schoven van het gele naar het rode kwadrant. De industriële productie verbeterde daarentegen en schoof van het rode kwadrant naar het groene.

Naast de consumptie, de uitzenduren en de rente toonde de klok van eind mei in vergelijking met die van eind april nog vier andere duidelijke verslechteringen. In het rode kwadrant schoven het producentenvertrouwen, de werkloosheid en het arbeidsvolume een stuk naar beneden en naar links. In het gele kwadrant schoof het consumentenvertrouwen iets naar links en naar beneden.

Het zwaartepunt van de puntenwolk in de Conjunctuurklok ligt eind mei in het rode kwadrant (laagconjunctuur). Van de vijftien indicatoren staan er twaalf in het rode, één in het gele en twee in het groene kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarig gemiddelde en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarig gemiddelde, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarig gemiddelde en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarig gemiddelde, daar neemt de groei echter af.
Categorie:
Tag(s):