dinsdag, 2. oktober 2012 - 14:26

Nederland telt relatief veel jonge vo-docenten

Den Haag

Ondanks de vergrijzing heeft Nederland relatief veel jonge docenten in het voortgezet onderwijs: een op de acht leraren op de middelbare school is onder de dertig. Dit blijkt uit de nieuwste editie van Trends in Beeld, een publicatie van het Ministerie van OCW waarin alle cijfers op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap bijeen zijn gebracht.

In Duitsland en voorbeeldland Finland is het aandeel docenten onder de 30 veel lager, respectievelijk 3 en 5 procent. Nederland blijft ook nog boven het OESO-gemiddelde. Over alle landen die deel uitmaken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is 9 procent van de docenten in het vo beneden de 30.

Wel is gemiddeld over de OESO 36 procent van de leraren in het vo 50 jaar of ouder, terwijl dit in Nederland al 46 procent is.
Provincie:
Tag(s):