maandag, 6. februari 2012 - 11:11 Update: 08-07-2014 0:27

'Nederlanders gaan te snel uit elkaar'

Rotterdam

Ruim 70% van de Nederlanders vindt dat mensen te makkelijk uit elkaar gaan. Een meerderheid van de bevolking, ruim 60%, is van mening dat er binnen een relatie altijd een weg is om samen uit de problemen te komen.

Een kwart van de Nederlanders (24%) wil dat de overheid meer gaat investeren in relatiecursussen en deelname aan deze cursussen gaat bevorderen. Een derde (34%) vindt dat er op middelbare scholen verplicht onderwijs in liefdesrelaties moet worden gegeven. Gevraagd naar hun eigen liefdesrelatie beoordelen Nederlanders die gemiddeld met een 8, waarbij mannen iets positiever over hun relatie zijn dan vrouwen. Voor 16% van de Nederlanders geldt dat hun relatie door de huidige financiële crisis meer onder druk is komen te staan.

Dat blijkt uit een vandaag in Rotterdam gepresenteerd representatief onderzoek onder ruim 2000 Nederlanders van 18 jaar en ouder, uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van Stichting Marriage Week Nederland.

Bijna helft heeft ervaring met stukgelopen relatie
Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna de helft (47%) van de Nederlanders een stukgelopen relatie heeft meegemaakt. Hoger opgeleiden en vrouwen hebben vaker met relatiebreuken te maken gehad dan lager opgeleiden en mannen.

Persoonlijke en maatschappelijke gevolgen echtscheiding
Bijna de helft (42%) van de Nederlanders is zich bewust van de persoonlijke, financiële en emotionele gevolgen van echtscheiding. Gevraagd naar de maatschappelijke gevolgen van echtscheiding zegt 71% dat een extra beroep wordt gedaan op (bijstands)uitkeringen; 65% ziet nadelige gevolgen voor de lokale woningmarkt; 62% ziet een extra beroep op juridische hulpverlening en 55% denkt dat (extra) arbeidsverzuim en schoolverzuim optreden als gevolg van echtscheiding. Circa 60% is van mening dat echtscheidingen de maatschappij veel geld kosten.

Eerste hulp bij relatieproblemen
Bij relatieproblemen richt 71% zich in eerste instantie op hulp van familie en vrienden. Ruim een kwart (26%) houdt relatieproblemen voor zichzelf, terwijl 20% de hulp van een relatietherapeut inroept. Een relatiecursus (8%) of hulp van een kerk (1%) worden weinig genoemd.

Actievere rol overheid verwacht
De helft van de Nederlanders vindt dat relaties een privézaak zijn, waarmee de overheid zich niet moet bemoeien. Tegelijk vindt een kwart (24%) dat de overheid meer zou moeten investeren in relatiecursussen en 28% vindt dat de overheid het deelnemen aan deze cursussen moet bevorderen. De meest bekende relatiecursussen zijn die van de Centra voor Jeugd en Gezin, gevolgd door ‘Verrijk je relatie’ en ‘Marriage Course’. Een derde (34%) stelt dat er op middelbare scholen verplicht onderwijs in 'liefdesrelaties' moet worden gegeven. Daarnaast vindt 41% het een goede zaak wanneer de overheid de drempel verlaagt om relatiecursussen te volgen, bijvoorbeeld door de kosten van deze cursussen aftrekbaar te maken van de belasting.

Profiel Marriage Week Nederland
Het onderzoek naar liefdesrelaties in Nederland is uitgevoerd in het kader van de jaarlijkse Marriage Week, die van 7 tot en met 14 februari in ruim 25 landen, waaronder Nederland, wordt gehouden. Marriage Week is een onafhankelijke internationale beweging, opgericht in 1996 en bestaande uit vrijwilligers, met als doel in dorpen en steden activiteiten te ontwikkelen ten bate van duurzame liefdesrelaties.

Om dit doel te bereiken organiseren vrijwilligers in bijna 25 landen in de week voor Valentijnsdag een Marriage Week om in het bijzonder echtparen te stimuleren in hun relatie te investeren. Daarnaast wordt informatie aangereikt, die vrouwen en mannen in staat stelt hun relatie beter te begrijpen en te versterken. De Stichting Marriage Week Nederland is opgericht in 2009.
Categorie:
Tag(s):