dinsdag, 6. maart 2012 - 14:43

Negen jaar cel voor doden baby

Breda

Een 29-jarige man uit Bergen op Zoom is veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest, voor doodslag op de baby van zijn toenmalige vriendin in december 2009.

De rechtbank Breda acht bewezen dat de man opzettelijk zodanig geweld op het hoofd van het zes maanden oude meisje heeft toegepast dat zij als gevolg daarvan is overleden.

De rechtbank komt tot haar oordeel vooral op basis van technisch bewijs en de verklaring van de man op de zitting van 21 februari jl. Over de betrouwbaarheid van eerdere wisselende verklaringen bij de politie bestaat twijfel. Deskundigen hebben ook aangegeven dat de man kenmerken heeft van een pathologisch leugenaar.

De man heeft in een reconstructie aangegeven dat hij de baby per ongeluk had laten vallen. De rechtbank acht deze gang van zaken ongeloofwaardig, gelet op het ernstige letsel van de baby. Ook vindt de rechtbank het niet aannemelijk dat de man, zoals zijn raadsman heeft betoogd, op dat moment onder invloed was van het medicijn Tramadol.

Voor het bewijs is onder meer gebruik gemaakt van een rapport van forensisch arts R. Bilo. Tijdens een vorige zitting voerde de raadsman aan dat hij Bilo door fouten eerder in de behandeling van de zaak niet geheel blanco en onvoorbereid heeft kunnen horen. Deze fout is volgens de rechtbank echter voldoende gecompenseerd door een later verhoor van Bilo bij de rechter-commissaris. De raadsman is op dit punt in zijn pleidooi ook niet meer teruggekomen.

De door de officier van justitie geëiste 10 jaar gevangenisstraf acht de rechtbank op zichzelf passend. Het gaat hier om een zeer ernstig misdrijf, te meer nu het slachtoffer een hulpeloze baby was waar de man mede de zorg voor had. Voor de nabestaanden betekent het overlijden van het meisje een enorm verlies. De man is volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum volledig toerekeningsvatbaar, en heeft door zijn ontkenning geen inzicht gegeven in zijn handelen.

De rechtbank heeft echter een strafvermindering van één jaar toegepast in verband met de in de behandeling van de zaak gemaakte fouten en de daardoor veroorzaakte vertraging. In maart 2011 is er buiten de zitting om contact geweest tussen eerder bij de zaak betrokken rechters en de officier van justitie op een wijze die niet had gemogen en die niet ter zitting is verantwoord. Bovendien is later, bij de behandeling van een wraking, evenmin openheid van zaken gegeven.

De rechtbank heeft in deze strafprocedure bepaald dat de man aan de moeder van het meisje een schadevergoeding van 5.319 euro moet betalen. Een nadere vordering kan zij in een aparte procedure voorleggen aan de burgerlijke rechter.
Provincie:
Tag(s):