maandag, 12. november 2012 - 20:49 Update: 08-07-2014 0:45

NIBUD:koopkrachtdaling zou op plus 5 % tot min 16 % uitkomen

Het Nibud heeft voor 100 voorbeeldhuishoudens op een rij gezet wat de koopkrachtverandering tussen 2012 en 2017 zou zijn als het oorspronkelijke regeerakkoord zou worden uitgevoerd.

‘Wat opvalt, is dat de koopkrachtverschillen variëren van plus 5 % tot min 16 %’, meldt het Nibud maandag.

Het Nibud vindt dit rapport zeer nuttig. Het laat zien dat de koopkrachtdaling veel minder rigoureus is dan eerder gesuggereerd, het Nibud ziet ook plussen. Bovendien ligt er nu een gedegen basis waarmee nieuwe scenario’s ook kunnen worden doorberekend.

Het Nibud vergelijkt het maandinkomen van 2012 met een maandinkomen in 2017. Op die manier is goed te zien wat het voorgenomen beleid voor de portemonnee betekent. Het Nibud ziet dat vooral de inkomensafhankelijke zorgpremie van invloed is op de portemonnee voor hogere inkomens.

Voor midden en lage inkomens zijn de koopkrachteffecten minder groot dan eerder in andere berekeningen werd gesuggereerd. Dit komt omdat het Nibud in de berekening ook de huurtoeslag die mensen krijgen en het inkomensafhankelijke eigen risico bij de zorgpremie die mensen zullen gaan betalen heeft meegenomen.

Werken loont
Het Nibud ziet dat over het algemeen dat het kabinet werken beloont. De meeste tweeverdieners gaan er op vooruit, ongeacht of ze kinderen hebben. Pas als het inkomen hoger wordt dan €75.000 per jaar is er een koopkrachtdaling te zien.

Die wordt veroorzaakt door de inkomensafhankelijke zorgpremie. Zo gaat een stel met twee kinderen waarbij beiden werken, en samen € 30.000 en € 20.000 verdienen er 2,1% op vooruit, € 75 per maand. Een stel met twee kinderen die samen € 75.000 en € 30.000 verdienen gaan er 5,1% op achteruit, € 294 per maand.

Bijstand daalt
Wat opvalt, is dat een alleenstaande ouder met één kind en een bijstandsinkomen er € 100 op achteruit gaat, omdat het bijstandsbedrag daalt en in totaal ook minder tegemoetkomingen verkregen wordt door het wegvallen van het de zorgtoeslag en de lagere kinderbijslag.

Dit is een koopkrachtdaling van 6,4%. Zou deze persoon twee kinderen hebben dan zou diegene er minder op achteruit gaan omdat het kindgebonden budget voor het tweede kind veel meer stijgt. De koopkrachtdaling is dan 4,2%; € 72 in 5 jaar tijd.

Gepensioneerden leveren in
Daarnaast gaan mensen die met vervroegd pensioen zijn, er flink op achteruit, bijna 15 tot 16%. Dit komt doordat de aanvullende pensioenen dalen terwijl de prijzen stijgen, maar ook omdat ze inkomensafhankelijke zorgpremie moeten gaan betalen en de zorgtoeslag verdwijnt. Maar het Nibud brengt hierbij wel de kanttekening aan, dat de meeste mensen die nu met vervroegd pensioen zijn, dat over 5 jaar niet meer zijn.

De term koopkrachtontwikkeling staat voor de hoeveelheid goederen en diensten die met het netto inkomen kunnen worden gekocht in vergelijking met vorige jaren.

Nieuwe plannen nieuwe koopkrachtcijfers?
De vraag is natuurlijk in hoeverre het nieuwe kabinet deze plannen gaat doorvoeren. Nu al is bekend dat het voorgestelde zorgplan waarschijnlijk plaats zal moeten maken voor een ander plan.

Het Nibud kan nu nog niet berekenen wat dat voor de portemonnee gaat beteken, omdat de uitgewerkte cijfers nog ontbreken. Zodra die cijfers openbaar worden zal het Nibud ook daar een berekening van maken.
Categorie:
Tag(s):