maandag, 30. januari 2012 - 17:49

Niet over één nachtje ijs.....

Leeuwarden

Nog één nacht vorst en dan zet waterschap Friesland dinsdag waar mogelijk de poldergemalen uit. Dit heeft het waterschap maandagmiddag laten weten.

Maandagmiddag concludeerden de gebiedsbeheerders van het waterschap dat er nog te veel water uit de bodem omhoog kwam zodat stoppen met malen op dat moment te vroeg zou zijn. Door dit water maandag nog weg te malen, voorkomt het waterschap dat de poldergemalen midden in de vorstperiode alsnog aan moeten.

De vorst in de nacht van zondag op maandag is te zwak geweest om de bodem te bevriezen. Daarom komt er nog veel water uit de bodem omhoog. Omdat de waterstand in de afzonderlijke polders onderling sterk kan verschillen, wordt per polder bekeken wat verstandig is.

IJsaangroei
Het stoppen van malen in de polders is één van de maatregelen die het waterschap neemt om bij te dragen aan de ijsaangroei. De omstandigheden hiervoor zijn gunstig, want er is weinig neerslag en wind voorspeld en in de nacht van maandag op dinsdag gaat het behoorlijk vriezen. De komende 7 tot 10 dagen lijkt een stabiele vorstperiode te worden.

Friesche IJsbond
Waterschap Friesland bericht tijdens deze vorstperiode dagelijks over de weersverwachting en de maatregelen die genomen worden om de ijspret in haar beheergebied te bevorderen. De ijsveiligheid en de organisatie van schaatstochten is een verantwoordelijkheid van de Friesche IJsbond en de plaatselijke ijsverenigingen.

Er is regelmatig contact met de meteorologen, provincie Fryslân, de Friese IJsbond, ijsvereniging Visvliet-Pieterzijl en de stichting de Overijsselse Merentocht.
Provincie:
Tag(s):