donderdag, 19. juli 2012 - 17:45

Nieuw licht op verleden door archeologisch onderzoek

Koewacht

Aan de Emmabaan in Koewacht zijn archeologen samen met leden van de Werkgroep archeologie Hulst (WAH) en de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) sinds 2002 bezig geweest met het documenteren van vondsten en sporen die een nieuw licht werpen op de geschiedenis van de gemeente Terneuzen.

Op een akker aan de Emmabaan hebben archeologen honderden fragmenten vuursteen gevonden die aantonen dat hier al 10.800 tot 6900 jaar geleden mensen hebben rondgelopen.

De reden dat juist deze plaats werd uitgekozen om op te verblijven is de pleistocene dekzandrug in de ondergrond. Deze bevindt zich hier vrijwel aan het oppervlak en zal vroeger een hoogte in het landschap zijn geweest waardoor het een hoog en droog onderkomen was.

Het gevonden materiaal maakt duidelijk dat hier zeker al in de midden steentijd mensen hebben rondgelopen. De archeologen hebben hiervoor bewijzen gevonden in de vorm van bewerkte stukken vuursteen, zogenaamde werktuigen. Tijdens het onderzoek zijn onder meer schrabbers, priemen en mesjes aangetroffen. Deze werden gebruikt in het dagelijks leven bij het villen van dieren, het doorboren van huiden en het snijden van vlees.

Het onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd over de locatie waar onze voorouders verbleven. Het waren zogenaamde jagers-verzamelaars en ze trokken rond door het gebied op zoek naar voedsel. Op de momenten dat ze even stopten om hun gereedschap te repareren, bouwden zij vaak kleine kampementjes die weinig traceerbare sporen nalieten. Vaak wordt hiervan door archeologen niet meer teruggevonden dan vuursteenafslagen en sporen van een kampvuur.

De vuurstenen voorwerpen en -afslagen worden in Koewacht verspreid over vrijwel de hele akker aan het maaiveld aangetroffen. Dit is het gevolg van jarenlang ploegen. De vuurstenen voorwerpen liggen hierdoor niet meer op hun originele plaats. Toch heeft men zeer waarschijnlijk de plaats van het kampement kunnen bepalen. Doordat het terrein grotendeels verploegd is, vormen de vondsten geen belemmering voor geplande activiteiten.
Op ongeveer 2 meter onder het maaiveld hebben archeologen een niveau aangetroffen waarop mogelijk nog oudere sporen van bewoning aanwezig zijn (12500 jaar oud). Deze resten worden alleen verstoord indien diep gegraven zal worden.

Dit zal de komende jaren niet direct gebeuren aangezien het terrein voorlopig niet of slechts gedeeltelijk zal worden ontwikkeld. Voordat aan de Emmabaan zal worden gebouwd, inventariseert de gemeente Terneuzen eerst de beschikbare woningvoorraad.

Voor wie geïnteresseerd is in de prehistorische bewoning aan de Emmabaan wordt verwezen naar de website van de dorpsraad van Koewacht. http://www.dorpsraadkoewacht.nl/
Provincie:
Tag(s):