maandag, 2. juli 2012 - 15:02

Nieuw stelsel voor verantwoorde mestafzet

Den Haag

Er komt een nieuw stelsel voor een verantwoorde mestafzet en verplichte mestverwerking.

Dat is het gevolg van een wijziging van de Meststoffenwet die onder verantwoordelijkheid van staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Veehouders mogen straks niet meer mest produceren dan ze op eigen grond en via vaste contracten kwijt kunnen. Elke veehouder die meer mest produceert dan hij op eigen grond kwijt kan, wordt verplicht een deel van de overschotmest te laten verwerken tot een product dat geen dierlijke mest meer is, bijvoorbeeld kunstmestvervangers, of te exporteren al dan niet na bewerking.

Duurzaam evenwicht
De bedoeling is hierdoor een duurzaam evenwicht te realiseren tussen mestproductie en mestafzet. Het systeem is uitgewerkt in overleg met de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland, de Nederlandse Vakbond Varkenshouders en loonwerkersorganisatie Cumela.

Het kabinet vindt dat het nieuwe stelsel, meer dan het huidige systeem van productierechten voor dieren, het bedrijfsleven uitdaagt tot innovatie op het vlak van milieu en duurzaamheid. Het is de bedoeling dat het nieuwe stelsel op 1 januari 2013
in werking treedt.

Percentages vastgesteld
De omvang van het te verwerken deel van de mest wordt bepaald door de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Voor de jaren 2013, 2014 en 2015 heeft staatssecretaris Bleker voorlopige percentages per regio inmiddels bekend gemaakt:
- Voor de regio Zuid 10% in 2013, 30% in 2014 en 50% in 2015
- Voor de regio Oost 5% in 2013, 15% in 2014 en 30% in 2015
- Voor de regio Overig 0% in 2013, 5% in 2014 en 10% in 2015
Provincie:
Tag(s):