vrijdag, 23. maart 2012 - 13:34

Nieuw stelstel mestverwerking 2013 in werking

Den Haag

Veehouders mogen straks niet meer mest produceren dan ze op eigen grond en via vaste contacten kwijt kunnen. Het kabinet streeft naar een duurzaam evenwicht tussen mestproductie en mestafzet.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een wetswijziging van staatssecretaris Bleker (EL&I) en staatssecretaris Atsma (IenM).

Overschot mest
Elke veehouder die meer mest produceert dan hij op eigen grond kwijt kan, moet een deel van de overschotmest laten verwerken tot een product dat geen dierlijk mest meer is of hij moet de mest exporteren.

Overleg
Het systeem is uitgewerkt in overleg met de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders. Het nieuwe stelsel moet op 1 januari 2013 in gaan.
Provincie:
Tag(s):