maandag, 2. april 2012 - 21:05

Nieuw type wildspiegel voldoet

Regio

De provincie Drenthe is tevreden over de resultaten van een proef die zij heeft genomen met een nieuw type wildspiegel. De proef is gestart in maart 2011. Na de plaatsing van de wildspiegels heeft op deze plaatsen geen aanrijding met een ree, das of vos meer plaatsgevonden.

‘Dit goede resultaat is voor ons aanleiding om op meerdere plekken deze wildspiegels te plaatsen,’ aldus gedeputeerde Brink. ‘We gaan nu op elf andere plaatsen waar een gerede kans is op aanrijdingen met dieren ook wildspiegels van dit type plaatsen. De verkeersveiligheid speelt hierin een belangrijke rol.’

In 2011 zijn op twee plaatsen langs de provinciale wegen N375 en N378 over een lengte van ongeveer 1 kilometer per wegvak wildspiegels geplaatst met draaiende reflectoren in plaats van vaste spiegeltjes. Op de N375 staan deze spiegels ter hoogte van Ruinerweide (Ruinen), op de
N378 staan ze bij Gasselternijveensemond.

De resultaten komen overeen met de ervaringen in de provincie Flevoland. Ook in die provincie is het aantal wildslachtoffers na het plaatsen van dit type wildspiegels sterk afgenomen.
Provincie:
Tag(s):