vrijdag, 16. maart 2012 - 9:41

Nieuw winkelstraat in Brunssum

Brunssum

De gemeenteraad van Brunssum is vrijwel unaniem akkoord gegaan met het aangepaste plan voor het winkelhart van Brunssum; ook wel “het Ei” genoemd. De raad heeft de samenwerkingsovereenkomst met bouwontwikkeling Jongen en Weller goedgekeurd en vervolgens het bestemmingsplan voor dit gebied vastgesteld, meldt de gemeente.

Dit plan dat deel uitmaakt van het Masterplan Centrum en door Soeters Van Eldonk architecten stedenbouwkundig vorm is gegeven, voorziet het Ei van een nieuwe tweezijdige winkelstraat die loopt van de Kerkstraat (in het verlengde van de Wilhelminastraat) tot aan een nieuw plein op de kop van de Schiffelerstraat. Bouwontwikkeling Jongen neemt in nauwe samenwerking met 3W New Development de ontwikkeling ter hand en wil begin 2013 starten met de bouw. Met het plan is een investering van ca. €30 miljoen gemoeid. Weller zal 70 woningen in het projectgebied afnemen.

In het Masterplan Centrum was al een plan opgenomen om tot een lusvormig stratenpatroon te komen waardoor winkelend publiek “een rondje Brunssum” kan lopen. Met name de noordelijke kant van de Kerkstraat wordt daardoor beter betrokken bij het winkelhart. Nu ligt dat gebied er nog wat verloren bij. Het Ei wordt zo genoemd vanwege het stratenpatroon en het vormt in meerdere opzichten het hart van Brunssum. Als stedenbouwkundige structuur is het een herkenbaar, overtuigend en sterk element. Met de geplande ingrepen kan dit verder versterkt worden.
Provincie:
Tag(s):