donderdag, 10. mei 2012 - 20:23

Nieuw zand voor strand Domburg

Rijkswaterstaat rondt een maand eerder dan gepland het ophogen van het strand bij Domburg af. Donderdagmiddag werd de laatste vracht op het strand aangebracht.

Via een persleiding heeft de Christophorus dagelijks zes vrachten van gemiddeld 750 m3 zand op het strand aangebracht. Hiermee is het strand, in drie maanden, tussen de golfbaan en de watertoren voorzien van een extra laag zand van 250.000 m3. Hiervan is 200.000m3 afkomstig uit een zandwingebied op de Noordzee en 50.000 m3 uit de Sardijngeul bij Vlissingen. Hier kon de zandsuppletie bij Domburg en het verdiepen van de vaargeul voor de scheepvaart gecombineerd worden. De kust van Domburg heeft de komende twee, drie jaar weer genoeg zand om bescherming te bieden tegen de zee.

De aannemer voert uiterlijk van het weekend zijn materieel af zodat het strand snel weer obstakelvrij is. Het strand blijft heel de tijd toegankelijk voor het publiek.

De suppletie bij Domburg is een strandsuppletie. Strandsuppleties hebben als voordeel dat ze direct effect hebben op de ligging van de kustlijn. Zodra zand op het strand is gestort, is het strand hoger en breder. De suppleties maken deel uit van het kustlijnzorgprogramma van Rijkswaterstaat. Door zand voor de kust en op het strand aan te brengen zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de kustlijn in stand blijft en Nederland droge voeten houdt.
Provincie:
Tag(s):