donderdag, 31. mei 2012 - 21:10

Nieuwe bezuinigingen voor Emmen onvermijdelijk

Emmen

Zonder maatregelen, stevent de gemeente Emmen in 2013 af op een tekort van circa € 10 miljoen euro. Dit blijkt uit de Kadernota 2012, waarin de gemeente tussentijds de financiële balans opmaakt.

De gevolgen van het Rijksbeleid en uitkomsten van het begrotingsakkoord 2012 zijn op dit moment nog onvoldoende duidelijk. De gemeente Emmen houdt rekening met een fors ongunstige uitkomst voor de begroting van 2013. Daarnaast blijven de kosten voor uitkeringen stijgen, omdat meer inwoners uit de gemeente Emmen door de aanhoudende economische crisis zonder werk komen te zitten. Om ervoor te zorgen dat Emmen in 2013 en de jaren erna financieel gezond blijft, zijn nieuwe bezuinigingen onvermijdelijk.

In de afgelopen twee jaren heeft de gemeente al voor € 40 miljoen bezuinigd; voor de komende jaren gaat het College van Burgemeester en Wethouders uit van nog eens € 10 miljoen.Dit bedrag is iets hoger dan het verwachte verlies in 2013, maar de gemeente houdt er rekening mee dat er meer bezuinigingen vanuit het Rijk richting de gemeente komen. Door de val van het kabinet en aanhoudende financiële crisis weet de gemeente nog niet precies wat haar de komende tijd te wachten staat. De financiële consequenties van het Stabiliteitsprogramma Nederland 2012 (het zogenaamde Lente- of Kunduz-akkoord) van het Rijk zijn op dit moment ook nog niet duidelijk.De gemeente Emmen gaat er nu in haar berekeningen vanuit dat zij jaarlijks € 4 miljoen minder uit het Gemeentefonds krijgt.

Wethouder Bouke Arends van Financiën: “De komende maanden gaan we gebruiken om nieuwe bezuinigingsvoorstellen te ontwikkelen. De afgelopen twee jaar hebben we al € 40 miljoen bezuinigd. Dat is 10% van onze begroting uit 2010. Nu nog weer eens € 10 miljoen bezuinigen, zal geen eenvoudige klus worden. De rek is er wel uit. Het zal onvermijdelijk zijn keuzes te maken die voelbaar en zichtbaar zijn voor de inwoners van onze gemeente. Het gaat er nu om wat we wel en wat we niet meer willen doen”.
Provincie:
Tag(s):