vrijdag, 2. maart 2012 - 20:12

Nieuwe huurders betalen negen procent meer huur bij Vestia

Uit een brief die het nieuwe Vestia bestuur heeft gestuurd aan de landelijke huurdersvereniging van de woningcorporatie blijkt dat woningcorporatie Vestia haar huren voor nieuwe huurders gaat verhogen met negen procent.

Tevens wil het noodlijdende bedrijf zijn positie verbeteren door woningen te verkopen. Dit schrijft de NOS vrijdag.

Om meer geld in de kas te krijgen is Vestia na de zogeheten derivaten-kwestie bezig met een herstelplan. Bestaande huurders zullen nog worden ontzien, maar als zij verhuizen zullen ook zij te maken krijgen met een forse verhoging. Dat laat Ronald Paping van de Woonbond weten op de site. Ronald Paping zegt in een reactie tegen de NOS het "schandalig" te vinden dat Vestia de kosten op de huurder probeert te verhalen. "Het mag niet zo zijn dat de huurder de dupe wordt van het Vestia-debacle."

Vestia wordt, zo blijkt ook uit de brief aan de huurdersvereniging, door de externe toezichthouder gedwongen om veel huizen te verkopen. De corporatie wil met een "substantieel verkoopprogramma" nu geld verdienen.

Vestia kwam in acute geldnood door speculatie met derivaten, financiële producten waarmee de corporatie renterisico's wilde afdekken.

De Woonbond vindt het 'cynisch' dat de ex-directeur van Vestia, Erik Staal, die verantwoordelijk was voor de gang van zaken, bij zijn vertrek een extraatje van 3,5 miljoen euro meekreeg. Erik Staal had bij Vestia een salaris van ruim een half miljoen euro per jaar.
Provincie:
Tag(s):