dinsdag, 1. mei 2012 - 18:50

Nieuwe verkeerslichten op de N59 ter hoogte van Oosterland

Rijkswaterstaat start half mei met het aanbrengen van twee verkeerslichten op de N59 ter hoogte van Oosterland. Door de komst van deze verkeerslichten wordt de verkeersveiligheid op de N59 ter hoogte van Oosterland verbeterd.

Bij de Molenweg en de Bredeweg wordt een verkeerslicht geplaatst dat het de bewoners van Oosterland en Sirjansland makkelijker maakt om over te steken of de weg op te rijden. Momenteel zijn er bij beide kruispunten geen verkeerslichten en is het door de grote stroom auto’s op de N59 vaak onveilig om over te steken.

Het kruispunt bij de Molenweg wordt vanaf half mei omgebouwd en is voor de zomervakantie gereed. Na de zomervakantie wordt ook het kruispunt bij de Bredeweg en de Oud Heiligenweg aangepast. Op het wegvak tussen deze kruispunten vinden tegelijkertijd asfalteringswerkzaamheden plaats.

Tijdens deze werkzaamheden zal er sprake zijn van verkeershinder. Verkeer op de N59 in oost-west richting blijft mogelijk, maar weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd door een lagere maximumsnelheid en smallere rijstroken. Voor de bewoners van Oosterland en Sirjansland gelden er tijdens de werkzaamheden omleidingsroutes die ter plaatse zullen worden aangegeven met gele borden.

Om de bewoners van Oosterland en Sirjansland en de weggebruikers van de N59 te informeren houdt Rijkswaterstaat op woensdag 9 mei een informatieavond in dorpshuis Oosterhof, Sint Joostdijk 27 te Oosterland. Geïnteresseerden zijn vanaf 19.30 uur welkom. Rijkswaterstaat zal samen met de aannemer een toelichting geven over het ontwerp van beide kruispunten met verkeerslichten, de te verwachten hinder in de komende periode en de eindsituatie.
Provincie:
Tag(s):