maandag, 2. april 2012 - 15:48

Nieuwe wet verruimt DNA-onderzoek

Den Haag

Dankzij een nieuwe wet van minister Opstelten hebben politie en Justitie een nieuw instrument in handen in de strijd tegen criminaliteit. ‘Met DNA-verwantschapsonderzoek wordt de opsporing van criminelen verder verbeterd’, meldt het ministerie van Veiligheid en Jusititie maandag.

Bloedverwant
DNA-verwantschapsonderzoek kan bij de aanpak van criminaliteit worden toegepast. Het gaat om een nieuw type onderzoek dat kan uitwijzen of een bloedverwant van de persoon van wie het DNA door politie en justitie is onderzocht, de mogelijke dader is van een misdrijf.

In de praktijk bestaat er een dringende behoefte om verwantschapsonderzoek toe te passen. Doordat DNA-profielen van bloedverwanten in een bepaalde mate met elkaar overeenkomen, kan op basis van een vergelijking tussen het DNA-profiel van een bekende persoon en een DNA-profiel uit een spoor van een onopgelost misdrijf duidelijk worden of het spoor afkomstig is van een bloedverwant van die persoon.

Dit kan bruikbare informatie opleveren in het opsporingsonderzoek.
Provincie:
Tag(s):