dinsdag, 20. maart 2012 - 15:18

Nijmegen krijgt Warmtenet

Nijmegen

De restwarmte van de Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) wordt straks gebruikt voor het verwarmen van bestaande en nieuwbouwwoningen en bedrijven in het Waalfront en de Waalsprong.

De gemeente Nijmegen werkt hiervoor aan een warmtenet. Zij doet dit samen met Netwerkbedrijf Alliander, provincie Gelderland, Nuon en ARN. Deze partijen beslissen in het voorjaar over een eventuele bijdrage. Het warmtenet als bijzonder milieuvriendelijke energievoorziening is later makkelijk uit te breiden in de regio en de bestaande stad en is ook geschikt om andere warmtebronnen op aan te sluiten.

De verwachting is dat eind juni de handtekeningen gezet kunnen worden. Het Nijmeegs college van burgemeester en wethouders is vandaag de eerste die instemt met een bijdrage voor het project en deelname in een gezamenlijk ‘Infrabedrijf’.

De energieneutrale stad
Een warmtenet heeft tot 70 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is een belangrijke stap in de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie). Het warmtenet draagt sterk bij aan de doelstelling van Nijmegen om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. De warmte van de ARN wordt lokaal opgewekt.
Provincie:
Tag(s):