vrijdag, 23. november 2012 - 8:45

NMa: 10 jaar tariefregulering levert minstens 7 miljard euro op

Utrecht

Uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) blijkt dat door de tariefregulering afnemers (consumenten en bedrijven) in de periode 2000 - 2011 ruim zeven miljard euro minder hebben betaald dan zonder regulering. Tegelijkertijd is de betrouwbaarheid van de
energienetten op peil gebleven.

De netbeheerders zijn financieel gezond en hebben ondanks een dalende winsten voldoende ruimte voor investeringen. Internationaal is Nederland koploper met een zeer laag storingsniveau van gemiddeld 21 minuten per jaar.

In het onderzoek zijn de regionale netbeheerders en de landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet TenneT bekeken. Daarbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande bronnen en analyses. De cijfers zijn exclusief de behaalde effecten door de regulering van GTS.

De NMa heeft ook onderzoek laten uitvoeren naar de ontwikkelingen in de energiesector die de komende drie tot zeven jaar van invloed kunnen zijn op de tarieven. Decentrale invoeding noemen de onderzoekers daarbij als belangrijkste aandachtspunt. Afnemers zijn steeds vaker ook producent van
energie via zonnepanelen, windmolens of warmtekrachtkoppelinginstallaties.
Provincie:
Tag(s):