dinsdag, 11. december 2012 - 14:18

NMa: Samenwerking tijdens kunstveiling toegestaan

Amsterdam

Wanneer een kunsthandelaar zelf niet in staat is een schilderij te kopen en daarom samen met andere handelaren biedt, dan zullen zij dit van tevoren melden bij de veilingmeester. Deze gedragslijn hebben vijf kunsthandelaren formeel toegezegd aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) die een onderzoek was gestart naar mogelijke kartelvorming bij de veiling van schilderijen.

'De toezegging maakt de samenwerking tussen kunsthandelaren transparant en voorkomt strategisch samenwerken, bijvoorbeeld om een schilderij tegen een zo laag mogelijke prijs te bemachtigen. Daar heeft de verkoper van het schilderij baat bij doordat een betere prijs tot stand komt', aldus Henk Don, bestuurslid van de NMa. 'Bovendien maakt de toezegging duidelijk wat wel en wat niet geoorloofd is. Dat geeft richting aan het handelen van alle bieders op veilingen.' De NMa controleert of de handelaren zich aan de toezegging houden.

Uit onderzoek van de NMa bleek dat kunsthandelaren in een aantal gevallen samen boden op schilderijen. Hierdoor kan het aantal bieders op een veiling afnemen. Als het schilderij werd gekocht, dan werd het schilderij soms onderling verhandeld. De NMa heeft de kunsthandelaren laten weten dat het onderling afstemmen van biedgedrag, om een zo laag mogelijke prijs te bedingen, concurrentiebeperkend is.
Provincie:
Tag(s):