maandag, 17. september 2012 - 12:55 Update: 08-07-2014 0:46

NMa: Schiphol, ProRail te machtig

Amsterdam

De NMa heeft geconstateerd dat luchtvaartmaatschappijen geen kopersmacht hebben bij Schiphol en dat spoorvervoerbedrijven geen kopersmacht hebben bij ProRail en Keyrail.

Kopersmacht is een economisch concept waarbij een afnemer tijdens onderhandelingen tegenwicht biedt aan een aanbieder. In rechtstreekse onderhandelingen over bijvoorbeeld tarieven, zijn luchtvaartmaatschappijen en spoorvervoerders niet in staat een vuist te maken. Dat was wel de bedoeling bij de invoering van de regulering, aldus de NMa in haar rapport ‘Kopersmacht in de spoor- en luchtvaartsector’.

Vuist maken
Kopersmacht was een belangrijk uitgangspunt bij de keuze voor een licht reguleringsregime voor de spoor- en luchtvaartmarkt. Die regulering beoogt bij te dragen aan een gelijk speelveld waarop elke partij een gelijke kans heeft. Echter in de praktijk richten gebruikers zich vaak, bij gebrek aan onderhandelingsresultaat, tot het ministerie of de politiek om druk uit te kunnen uitoefenen. Met wisselend succes. Er zijn zo onvoldoende waarborgen dat afnemers langs deze weg daadwerkelijk een vuist kunnen maken. Daarom is het van belang de resultaten van het vandaag verschenen rapport te gebruiken als input voor verdere discussie met partijen over de versterking van regulering op het spoor en in de lucht.

Kopersmacht ontbreekt vaak
De NMa houdt toezicht op de toegang van luchtvaartmaatschappijen en spoorwegondernemingen tot het spoor en de luchthaven Schiphol. De NMa wilde weten in hoeverre de spoorweg- en luchtvaartmaatschappijen hun kopersmacht kunnen inzetten tegenover een aanbieder. Zowel in het personen- als het goederenvervoer.

Afgelopen voorjaar heeft de NMa naar de kopersmacht gekeken. Uit een eerder onderzoek in andere landen bleek dat kopersmacht vaak ontbreekt of slecht tot stand komt. Dat beeld wordt nu in Nederland bevestigd. In de wet is het zo geregeld dat Schiphol dan wel ProRail en Keyrail over veranderingen in het tarief hun gebruikers moeten consulteren. In de praktijk vinden de bezwaren van de gebruikers niet of nauwelijks gehoor. Het ministerie van I&M is een traject gestart om deze situatie te verbeteren. Zo wordt de wet Luchtvaart geëvalueerd en de onderhandelbaarheid van spoortarieven verduidelijkt.
Categorie:
Tag(s):