dinsdag, 21. februari 2012 - 11:40

Nog enkele ijsmaatregelen voor scheepvaart van kracht

Rijkswaterstaat heeft in de afgelopen weken op diverse plaatsen maatregelen genomen vanwege ijs op de vaarwegen. Zo is het ijs op diverse hoofdvaarwegen gebroken en zijn de sluizen zoveel als mogelijk ijsvrij gehouden.

Ook zijn op diverse vaarwegen in het land de lichtboeien verwijderd. Daarnaast waren er diverse vaarwegen en sluizen gestremd. Het aantal maatregelen vermindert elke dag.

IJsselmeergebied
Op de vaarroute Ketelbrug – Lemmer is er konvooivaart. De scheepvaartsituatie blijft de komende dagen zwaar door de (noord)westenwind. Deze stuurt het ijs van het IJsselmeer in de richting van Lemmer. De sluizen worden weer bediend. De scheepvaart komt nog wat ijs tegen bij de Stevinsluizen bij Den Oever en de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand.

Noord-Brabant
Door het drijfijs is de sluis Panheel voor de scheepvaart gestremd.

Zuid-Holland
De jachtensluis van de Volkeraksluizen is gestremd.
Provincie:
Tag(s):