donderdag, 26. april 2012 - 22:38

Nog geen duidelijkheid over Rijkscoördinatieregeling windenergie

Regio

Er lijkt vooralsnog geen duidelijkheid te komen over de wijze waarop de regio invloed kan uitoefenen op de plaatsing van windmolens. De Drentse gedeputeerden Rein Munniksma en Tanja Klip-Martin hebben begrip voor de ontstane situatie, maar zijn teleurgesteld dat het Algemeen Overleg Energie in de Tweede Kamer donderdag niet is doorgegaan.

Met de windenergieplannen van initiatiefnemers, het gebiedsplan van
provincie en gemeenten en een Rijkscoördinatieregeling rond het plaatsen van molenparken is een verwarrende situatie ontstaan voor alle betrokkenen in het gebied.

Het Drents bestuur vindt dat onwenselijk. De provincie is dé overheid voor ruimtelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van windenergieparken is daar onderdeel van. Er is begrip in de Tweede Kamer voor de wens van de regio’s om een goed inpassingsplan te maken voor windparken. Op dit moment is de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing voor parken groter dan honderd megawatt (MW). De provincie en vier betrokken gemeenten werken momenteel aan een Drentse gebiedsvisie wind, die bijna is afgerond. Dit zou een belangrijk toetsingskader moeten zijn voor grootschalige initiatieven. Ook heeft Drenthe aangedrongen om de gebiedsvisie voor de Veenkoloniën mee te beoordelen in een
milieueffectrapportage over de windmolens.

De gezamenlijke provincies hebben vorige week bij de Tweede Kamer aangegeven de verantwoordelijkheid te willen nemen om inpassing van windmolens planologisch te regelen. Dat is nodig om uiterlijk in 2020 zesduizend MW energie door middel van wind op te wekken, wat overeenkomt met de nationale doelstelling voor windenergie op land. Daarmee nemen de provincie de minister een probleem uit handen en is de Rijkscoördinatieregeling in veel gevallen een overbodig instrument, dat nu te vroeg wordt ingezet. De provincies vinden dat de RCR verstorend werkt op de aanpak van de gemeenten en provincies om windenergie een plek in hun gebied te geven. Zij zijn van mening dat een goed proces in het gebied kan leiden tot meer acceptatie en bovendien een betere ruimtelijke kwaliteit oplevert.

Drenthe heeft toegezegd 280 MW van de nationale doelstelling te willen realiseren. Die omvang vindt het bestuur passend bij het gebied. Daarnaast werkt Drenthe hard aan andere vormen van duurzame energie, zoals groengasproductie en toepassing van restwarmte.
Provincie:
Tag(s):