zaterdag, 7. januari 2012 - 10:45

Nooddijken in Friesland om wassende water. Zondag mogelijk water spuien op de Waddenzee

De waterstand in Fryslân blijft hoog tot na het weekend.

Dat zorgt voor druk op de dijken. Wetterskip Fryslân heeft inmiddels 700 kilometer dijk geïnspecteerd op verzwakking en verweking. Slechts 700 meter vertoont tekenen van verweking. Vandaag zal het waterschap gaan beginnen met herstelwerkzaamheden van de verzwakte dijkvlakken.

Vanaf zondagmiddag verwacht Wetterskip Fryslân meer water te kunnen spuien op de Waddenzee. Dan is de ebstand laag genoeg. Als het waterpeil in het Lauwersmeer voldoende gezakt is, kan er worden gespuid bij Dokkummer Nieuwe Zijlen. Hierdoor zal het waterpeil in de Friese boezem verder zakken.

Waterschap Noorderzijlvest heeft capaciteit vrijgemaakt bij Gaarkeuken om water te spuien. Hierdoor kan Fryslân ontlast worden. Dit is gunstig voor het waterpeil van de Friese boezem, dat langzaam aan het zakken is.
Provincie:
Tag(s):