dinsdag, 19. juni 2012 - 12:02

Noodlijdende woningcorporatie Vestia sluit deal

Rotterdam

De noodlijdende woningcorporatie Vestia heeft een deal gesloten met de overheid en de banken.

De woningcorporatie heeft overeenstemming bereikt op de manier waarop de zware schuld kan worden afgelost. Zo laat Vestia dinsdag weten.

De condities van de overeenkomst maken het Vestia mogelijk om het verbeterplan te actualiseren en te kunnen uitvoeren, om zo een solide financiële positie te herstellen

Om van de schuldenlast af te komen zal de afkoop van de derivaten worden gefinancierd uit drie bronnen. De belangrijkste bron is het reeds gestorte onderpand van € 1,3 miljard. Daarnaast brengt Vestia € 100 miljoen in aan liquide middelen. De derde bron is een lening door het consortium aan Vestia van € 0,6 miljard. De lening wordt gedurende tien jaar afgelost.

Vestia heeft op dit moment een schuld van 2,6 miljard. De woningcorporatie kwam in de problemen doordat het speculeerde met ingewikkelde derivaten op de financiële markten.
Provincie:
Tag(s):