maandag, 16. april 2012 - 18:25

Noodverordening tijdens Turks staatsbezoek

Amsterdam

Tijdens het bezoek van de Turkse president aan Nederland geldt in Amsterdam een noodverordening.

De veiligheidsmaatregelen zijn erop gericht om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Het conflict tussen Koerden (PKK) en Turkije heeft in het recente verleden tot spanningen geleid tussen een deel van de Turkse en een deel van de Koerdische gemeenschap. Hierdoor hebben zich ernstige incidenten voorgedaan, ook in Amsterdam.

De delegatie doet in Amsterdam negen locaties aan waar tijdelijk extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. In deze gebieden kan er rond het bezoek van de Turkse president preventief gefouilleerd worden en is het verboden om voorwerpen of stoffen te hebben die de openbare orde kunnen verstoren.

Ook is het op 17 april rond de welkomstceremonie en kranslegging (van 9.30-12.00 uur) verboden om plaats te nemen op een balkon, loggia of dak dat direct uitzicht geeft op het monument op de Dam. Ramen en deuren moeten gesloten blijven en het is verboden om te klimmen in gebouwen of bouwwerken die zich op of aan de Dam bevinden. Verder zijn er extra maatregelen genomen om te voorkomen dat de waardigheid wordt aangetast tijdens de ceremonie en kranslegging op de Dam.
Provincie:
Tag(s):