vrijdag, 21. december 2012 - 17:38 Update: 03-07-2014 1:03

Noord-Brabant wil gemeenschapsgeld verhalen op Chemie Pack

Noord-Brabant wil gemeenschapsgeld verhalen op Chemie Pack

De rechtbank in Breda heeft vrijdag uitspraak gedaan in het strafproces dat het Openbaar Ministerie heeft aangespannen tegen de top van Chemie-Pack.

'De bestuurders van het bedrijf dat begin 2011 afbrandde, zijn daar volgens de rechter grotendeels strafrechtelijk schuldig aan', meldt de provincie Noord-Brabant vrijdag. [b]Chemie Pack Moerdijk [/b] Hiermee treedt voor de gemeente Moerdijk, het waterschap Brabantse Delta, de provincie Noord-Brabant, het Havenschap Moerdijk en de Staat (Rijkswaterstaat) een nieuw hoofdstuk aan bij de inzet om gemeenschapsgeld terug te halen. [b]De brand [/b] Bij Chemie-Pack werden gevaarlijke en brandbare chemische stoffen omgepakt. Door het niet naleven van diverse veiligheidsregels en handelen in strijd met vergunningen en deels zelfs zonder vergunningen, is op 5 januari 2011 brand uitgebroken bij het bedrijf in Moerdijk. Daarbij zijn enorme hoeveelheden chemische stoffen in de lucht en, met het bluswater, in de bodem terechtgekomen. De gevolgkosten van de brand lopen in de miljoenen. [b]Verantwoordelijkheid nemen [/b] Nog tijdens de brand zijn de gemeente Moerdijk, het waterschap Brabantse Delta, de provincie Noord-Brabant, het Havenschap Moerdijk, de Staat (Rijkswaterstaat) en de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant begonnen om de schade voor mens en milieu zoveel mogelijk te beperken. Nog altijd maken de vier overheidsinstanties dagelijks kosten als gevolg van deze brand. Het overheidsstandpunt is dat ondernemers die met gevaarlijke stoffen werken, zich bewust moeten zijn van hun verantwoordelijkheden, en daar ook naar moeten handelen. Ze moeten weten aan welke gevaren ze zichzelf, hun medewerkers en hun omgeving blootstellen. Juist dit soort bedrijven moet zich houden aan alle regels. Wanneer bedrijven hun verantwoordelijkheid ontlopen, blijkt wat er kan gebeuren. Ze moeten wat de overheden betreft dan ook zelf instaan voor de gevolgen. De overheid wil deze zaak tegen Chemie-Pack een voorbeeld laten zijn voor soortgelijke bedrijven. [b]Belastinggeld terughalen [/b] Met de uitspraak van de rechtbank in handen zullen de gezamenlijke overheden zich nu verder buigen over de vraag welk deel van de kosten ze kunnen verhalen op de verantwoordelijken. Hun standpunt is dat het niet zo mag zijn dat miljoenen aan gemeenschapsgeld verloren gaan door onzorgvuldig handelen of onbehoorlijk bestuur, ten koste van de belastingbetaler. Ondernemers moeten handelen volgens de regels en zich daarbij adequaat verzekeren voor mogelijke risico's. Daarmee kan in de toekomst veel ellende worden voorkomen. Deze ramp was in de eerste plaats nooit gebeurd wanneer de verantwoordelijken binnen Chemie-Pack zich aan de regels hadden gehouden. Als binnen de regels toch zo'n ramp gebeurt en men is verzekerd, dan draait vervolgens de samenleving niet op voor de schade. Dat is nu wel gebeurd. 'Gemeente, waterschap, provincie, havenschap Moerdijk en de Staat zullen alles doen om de gemaakte kosten terug te halen bij de schuldigen', aldus de provincie Noord-Brabant.
Provincie: