dinsdag, 17. januari 2012 - 18:46

Noord-Holland past Bibob ook toe bij verlening subsidies

Haarlem

Vanaf januari 2012 past de provincie Noord-Holland de Wet Bibob ook toe bij verlening van subsidies aan instellingen en ondernemingen. 'Hiermee wil de provincie zeker weten dat ze alleen met integere en financieel betrouwbare organisaties zaken doet', meldt de provincie dinsdag.

De provincie past de Wet Bibob al sinds 2009 toe bij aanbestedingen in de bouw en sinds 2010 ook op omgevingsvergunningen.

Eenheid screening en bewakingsaanpakb
Om de Wet Bibob goed uit te voeren heeft de provincie Noord-Holland de Eenheid Screening en Bewakingsaanpak (SBA) opgericht. Deze eenheid onderzoekt een aanvrager in eerste instantie aan de hand van aangeleverde gegevens en openbare bronnen.

Daarnaast heeft de provincie de mogelijkheid een advies aan te vragen bij het landelijk Bureau Bibob, dat toegang heeft tot gesloten bronnen (onder meer informatie van de politie, het openbaar ministerie en de belastingdienst).

Wet Bibob
Het toepassen van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) maakt het mogelijk om onderzoek te doen naar subsidieontvangende instellingen en de personen die hierbij een sleutelrol vervullen. Bij risico?s op het gebied van integriteit wordt besloten of er wel of geen subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager.
Provincie:
Tag(s):