woensdag, 28. november 2012 - 20:50

Noordelijk Archeologisch Depot krijgt publieksruimte

Regio

Het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis krijgt een nieuwe
ontvangstruimte. Hiermee kunnen zowel amateur- als professionele
archeologen en andere geïnteresseerden beter worden ontvangen en een
duik nemen in de archeologische vondsten uit de drie noordelijke
provincies. Deze drie, de provincie Groningen, Drenthe en Fryslân, stellen
geld beschikbaar om de ontvangstruimte mogelijk te maken.

Door de realisatie van een goede ontvangstruimte kan het NAD grotere groepen geïnteresseerden ontvangen. Er kunnen presentaties gehouden worden en achter de glazen wanden wil het NAD zijn vergelijkingscollectie presenteren. Deze collectie laat voorbeelden van allerlei archeologische vondsten uit verschillende perioden.

Archeologie wordt zo voor meer mensen toegankelijk. Dat komt de provinciale taak van beheer van de archeologische collectie en het vertellen van het verhaal achter de vondsten ten goede. Voor de bouw van deze publieksruimte is gekozen voor een sober ontwerp van MAD
Architecten uit Groningen. De verwachting is dat de ruimte in 2014 klaar is. De kosten zijn begroot op maximaal € 550.000, waaraan de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe elk maximaal € 170.000 bijdragen.

Het NAD is het interprovinciale depot voor archeologische bodemvondsten uit Groningen, Fryslân en Drenthe. De provincies hebben een wettelijke taak als het gaat om het houden van een archeologisch depot. De collecties in het depot in Nuis zijn eigendom van de afzonderlijke provincies. Het NAD werd in 1996 opgericht met drie taken. Allereerst het zorgvuldig beheren van enkele miljoenen archeologische vondsten, die bijvoorbeeld worden gedaan bij de aanleg van een weg of woonwijk, volgend uit de nieuwe Monumentenwet.

Daarnaast maakt het NAD vondsten toegankelijk voor geïnteresseerden en fungeert het als centrum voor materiaalkennis. Deze taken passen binnen de wettelijke taak en binnen het erfgoedbeleid van de drie provincies. Om deze taken te kunnen uitvoeren heeft het NAD zich de afgelopen 15 jaar stapsgewijs ontwikkeld van een opslagruimte tot een professioneel depot.
Provincie:
Tag(s):