woensdag, 4. januari 2012 - 21:10

Noordoost Fryslân kritiek voor wateroverlast

Burgum

Noordoost Fryslân is de komende 48 uur kritiek voor wateroverlast. Vooral kaden en polders in de gebieden rondom Burgum en meer in het midden van Fryslân rondom Grou worden door Wetterskip Fryslân extra goed in de gaten gehouden.

Het waterschap neemt maatregelen, om de wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. De veiligheid voor het hele gebied staat volgens het Wetterskip nu voorop, boven eventuele wateroverlast die lokaal plaatsvindt.

Kaden zijn vandaag en worden morgen intensief gecontroleerd op hoogte en stevigheid. Waar nodig worden kaden plaatselijk opgehoogd om te voorkomen dat het boezemwater de polder in stroomt. Poldergemalen worden waar mogelijk tijdelijk stopgezet, waardoor in sommige polders wateroverlast kan ontstaan. Dit is nodig om het overtollige water te kunnen bergen, totdat de Friese boezem het water weer kan afvoeren op de Waddenzee. Sinds het weekend draaien het Hooglandgemaal in Stavoren en het Woudagemaal in Lemmer op volle toeren, om overtollig water uit de boezem naar het IJsselmeer te pompen.
Provincie:
Tag(s):