woensdag, 19. september 2012 - 17:57

Noordoostpolder: zorgen financiën AVES weggenomen

Het bestuur van AVES, stichting voor Primair onderwijs heeft afgelopen dinsdag 18 september in een gesprek met de wethouder Ruifrok, van de gemeente Noordoostpolder, een toelichting gegeven op twee opvallende zaken in het jaarverslag van 2011 en de begroting voor de komende jaren: de bezoldiging van de voorzitter van het College van Bestuur en de ontwikkeling van de financiële situatie van AVES.

Tijdens dit gesprek bleek er geen sprake te zijn van een structurele salarisverhoging van de voorzitter van het College van Bestuur. De uitleg over een eenmalige uitbetaling miste in het jaarverslag, waardoor het leek alsof er een forse salarisverhoging had plaatsgevonden.

Andere zorg was het weerstandsvermogen van de stichting. Dat neemt inderdaad af in de komende jaren. Het vermogen voldoet echter aan de veiligheidsgrenzen en bandbreedte die het ministerie daarvoor voor schoolbesturen aanhoudt.

Van de kant van Bestuur, Raad van Toezicht en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is het een bewuste keuze geweest om het vermogen af te laten nemen ten gunste van behoud van werkgelegenheid en het voorkomen van geforceerde afvloeiing.

De wethouder gaf aan te betreuren dat door miscommunicatie een verkeerde beeldvorming over Aves en het salaris van de bestuursvoorzitter naar buiten is gebracht. 'Met het gesprek heeft de gemeente de gewenste duidelijkheid gekregen en is voor beide partijen de zaak opgelost', aldus de gemeente.
Provincie:
Tag(s):