dinsdag, 29. mei 2012 - 20:10

Noors zeiljacht vermist op Noordzee

Den Helder

Dinsdagmiddag om 17.00 uur ontving het Kustwachtcentrum Den Helder een verzoek van het Noorse Reddings Coördinatie Centrum (RCC) Stavanger dat het Noorse zeiljacht ‘Kohengi’ wordt vermist.

Het jacht is 25 mei 05.00 uur vertrokken uit Zeebrugge naar Hanstholm (Denemarken), waar het 28 mei zou arriveren. Tot op heden is het daar niet aangekomen en is men er niet in geslaagd contact te krijgen met het jacht.

Aan boord bevinden zich drie opvarenden. RCC Stavanger heeft het Kustwachtcentrum Den Helder verzocht uit te kijken naar het jacht in het Nederlands deel van de Noordzee.

Ook België en Denemarken zijn verzocht dat in hun gebied te doen. Door het Kustwachtcentrum wordt een bericht aan de scheepvaart uitgezonden met het verzoek scherpe uitkijk te houden.

Verder is navraag gedaan bij de verkeerscentrales, bemande posten en de jachthavens langs de kust. Het kustwachtvliegtuig, dat met een reguliere patrouillevlucht bezig was, is ingezet om een gebied af te zoeken waar het jacht zich mogelijk zou kunnen bevinden. De Kustwacht patrouille vaartuigen zijn ook geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):