vrijdag, 9. maart 2012 - 14:34

NS en ProRail krijgen hoge boete van minister Schultz

Den Haag

Wegens het niet nakomen van prestatieafspraken in 2010 en onvoldoende verbetering int Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu een boete van 1.125.000 euro bij de Nederlandse Spoorwegen. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu vrijdag laten weten.

Ook in 2011 is de vervoerder de prestatieafspraken met het Rijk onvoldoende nagekomen. Hoewel de treinen in 2011 vaker op tijd reden, was de reiziger niet tevreden. Daarom legt de minister een voorlopige boete op van 2,75 miljoen euro.

De voorlopige boete van 2.025.000 euro die de minister over 2010 had opgelegd, wordt hiermee deels geïnd. Als de NS de prestaties in 2012 voldoende verbetert, kan de boete over 2011 worden voorkomen.

De feitelijke prestaties van NS waren in 2011 goed. Zo bereikte de punctualiteit een record-hoogte: 94,7% van de treinen kwam minder dan 5 minuten te laat aan. Maar de minister rekent het vervoerbedrijf ook af op het oordeel van de reizigers over een aantal zaken.

De reizigers waren in 2011 minder tevreden over onder meer de punctualiteit, informatievoorziening, aanspreekbaarheid van het personeel en de beschikbaarheid van zitplaatsen. Hiervoor legt de minister de maximale boete op die de vervoerconcessie mogelijk maakt.

Als NS in 2012 de klanttevredenheid voldoende weet te verhogen, wordt de voorlopige boete kwijtgescholden. Begin 2013 neemt de minister een beslissing over de definitieve boete over 2011.

Schultz: ‘Ik ga de boete over 2010 bij de NS innen. De voorlopige boete voor 2011 heeft nu de maximale hoogte. Afspraken maken we niet voor niets. Er zijn verbeteringen, maar het moet nog beter. Daar heeft de reiziger recht op. Er reden nog nooit zoveel treinen op tijd. Maar klanttevredenheid is minstens zo belangrijk als punctualiteit. Daar ligt nu de uitdaging voor de NS.’

Dwangsom voor ProRail van 300.000 euro
De spoorbeheerder heeft reizigers in 2010 onvoldoende geïnformeerd bij vertragingen en krijgt daarom een dwangsom opgelegd van 300.000 euro.

ProRail had de eerste helft van 2011 de kans om die prestatie te verbeteren. Dat is onvoldoende gelukt. Per 1 augustus is NS verantwoordelijk voor de reisinformatie. Over 2011 heeft de minister ProRail geen last onder dwangsom opgelegd.

Schultz van Haegen scherpt de prestatieafspraken voor ProRail en NS elk jaar aan. Als de organisaties niet voldoen aan de prestatieafspraken uit het jaarlijkse beheer- en vervoerplan, gaat de minister vanaf 2015 een direct opeisbare boete opleggen. Hiermee komt de herstelperiode te vervallen.
Provincie:
Tag(s):