woensdag, 11. april 2012 - 11:05

Nuon start warmtelevering Almere onder IJmeer door

Almere

Nuon leverde vandaag voor het eerst warmte aan Almere via een 8,5 kilometer lange warmtetransportleiding onder het IJmeer door. Deze warmte is bestemd voor 11.000 huishoudens in Almere Poort.

De woningen worden verwarmd met restwarmte die vrijkomt bij elektriciteitsproductie door de Nuon gascentrale in Diemen.
De warmtetransportleiding ligt 1,5 meter diep in de bodem van het IJmeer en heeft een capaciteit van 180 MW aan warmte.

De aanleg van de warmtetransportleiding startte ruim een jaar geleden in Diemen en bereikte november 2011 Almere Poort, aan de andere kant van het IJmeer. Hier komt de leiding uit in het grootste warmteoverdrachtstation van Nederland. Het station zorgt ervoor dat het warme water dat circuleert in de transportleiding, haar warmte overdraagt aan het stadswarmtenet van Almere.

Op dit moment wordt het water in de warmtetransportleiding verwarmd met restwarmte uit de Diemen-33 centrale van Nuon. Naast de centrale bouwt Nuon de nieuwe gascentrale Diemen-34. Deze centrale neemt later de warmtelevering aan Almere over.

In september worden de warmtetransportleiding en het warmteoverdrachtstation officieel en feestelijk geopend.

Feiten

De warmtetransportleiding is 8,5 km lang en ligt 1,5 meter diep in de bodem van het IJmeer. In de leiding zit 5.900 ton staal verwerkt. Er circuleert 3.300.000 liter water in de warmtetransportleiding. Het water stroomt met 10 km per uur door de leiding. Stadswarmte levert een Almeers huishouden gemiddeld een CO2-reductie op van 50%, in vergelijking met verwarming via een cv-ketel of boiler.
Provincie:
Tag(s):