maandag, 26. maart 2012 - 18:42

OM eist zeven jaar tegen Keith Bakker

Amsterdam

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam heeft 7 jaar celstraf geëist tegen de 51-jarige verslavingsdeskundige Keith Bakker .

Het OM acht hem schuldig aan verkrachting en het plegen van ontuchtige handelingen van negen cliënten. Ook vordert het OM dat verdachte voor 10 jaar wordt ontzet van het recht om het beroep van hulpverlener in de gezondheidszorg uit te oefenen.

De negen slachtoffers zijn meisjes in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar. Vier van hen waren ten tijde van het misbruik minderjarig (twee van hen waren 15).

Het OM rekent verdachte zwaar aan dat hij de ontuchtige handelingen pleegde terwijl er sprake was van een behandelrelatie met de slachtoffers; hij was hun therapeut en er was daarnaast sprake van een aanzienlijk leeftijdsverschil. Verder heeft hij hen onder druk gezet, in de hoop hen op deze manier te laten zwijgen over het gebeurde.

De meisjes die zich tot verdachte wendden en een behandeling bij hem zochten waren bijna allemaal in meer of mindere mate ziek. Sommigen hadden al jaren van behandeling en opnames achter de rug voordat ze in de kliniek van verdachte opgenomen werden. Voor velen was de kliniek een laatste redmiddel.

De meisjes in de kliniek keken tegen verdachte op, beschouwden hem als hun redder, degene die ze begreep en hielp. Het OM is van mening dat verdachte misbruik heeft gemaakt van zijn positie als behandelaar en het vertrouwen dat patiënten en hun families in hem hadden op grove wijze heeft beschaamd. Hij heeft de lichamelijke integriteit van zijn patiënten telkenmale ernstig geschonden. Hij heeft het belang van de aan hem toevertrouwde vaak nog zeer jonge patiënten volledig ondergeschikt gemaakt aan zijn eigen belang, door meermalen verregaand seksueel misbruik te plegen.

De rechtbank doet op 20 april uitspraak.
Provincie:
Tag(s):