vrijdag, 6. april 2012 - 21:32

OM en politie herkennen zich niet in berichtgeving NOS

Het Openbaar Ministerie (OM) en Politie Hollands Midden hebben kennis genomen van de inhoud van een item van de NOS over de wapenvergunning aan Tristan van der V.

Het OM en de politie herkennen zich niet in de inhoud van de berichtgeving.

Het niet langer beschikbaar zijn van een map uit 2005 waarover de NOS bericht is goed verklaarbaar doordat dossiermappen van afgewezen aanvragen van wapenvergunningen toentertijd werden vernietigd.

Het OM en politie hechten er waarde aan om te benadrukken dat er door de Rijksrecherche uitgebreid onderzoek is gedaan naar het verstrekken van de wapenvergunning. Uit dit Rijksrechercheonderzoek is niet naar voren gekomen dat de politie al in 2005 op de hoogte was van psychische problemen van Tristan van der V. Uit het Rijksrechercheonderzoek blijkt dat de enige informatie die de politie had over de psychische achtergrond van Tristan van der V. dateert van 2006. Dit betreft de registratie over de gedwongen opname.

De NOS baseert zich op eigen, anonieme, bronnen. Het OM en de politie kennen deze bronnen niet. Mochten er ondanks alle gedane onderzoeken toch nog nieuwe feiten zijn, dan roepen OM en politie deze bronnen op zich te melden bij de Rijksrecherche.
Provincie:
Tag(s):