vrijdag, 28. september 2012 - 12:41

OM: Tekortkomingen in onderzoek thuiszorginstelling; zaak kan doorgaan

Rotterdam

Het politieteam en de officier van justitie die in 2007 het onderzoek startten naar mogelijke fraude bij een Rotterdamse thuiszorginstelling, hebben onvoldoende rekening gehouden met de gevoeligheden rondom medische gegevens. 'Daardoor zijn sommige onderzoeksgegevens mogelijk niet op de juiste manier verkregen', meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Maar wat het OM betreft kan de strafzaak voortgezet worden. Dat hebben de (nieuwe) officieren van justitie aan de raadslieden van verdachten en de rechtbank geschreven, vooruitlopend op een zitting van de rechtbank op 8 oktober.

Het OM wil deze kwestie nu aan de rechtbank voorleggen. Mocht de rechtbank besluiten dat er zogenoemde vormverzuimen zijn begaan die consequenties voor de strafzaak zelf hebben, dan is het van belang dat nu te weten.

De rechter-commissaris heeft namelijk dit jaar besloten dat er enige tientallen getuigen moeten worden gehoord. Dat hoeft niet meer te gebeuren als de rechtbank vindt dat het verzuim zo ernstig is dat de verdere vervolging niet kan.

Het onderzoek richtte zich in 2007 op twee rechtspersonen, waaronder UenZo Thuiszorg, en vier mannen, bestuurders van de rechtspersonen. In maart 2008 werden ze aangehouden op verdenking van fraude met persoonsgebonden budgetten en zorg in natura, die via de AWBZ werden uitgekeerd.

Tijdens het onderzoek bleek dat de instelling zich richtte tot mensen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig waren en dat cliënten van de thuiszorginstelling mogelijk niet de zorg kregen waarop zij formeel recht hadden. Het verschil tussen door de autoriteiten toegekende zorg, en de door de instelling geleverde, staken de verdachten vermoedelijk in hun zak.

Het onderzoek heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de toekenning van gelden uit de AWBZ nadat de bevindingen van het team in een bestuurlijke rapportage waren neergelegd.
Provincie:
Tag(s):