dinsdag, 14. augustus 2012 - 15:04

Ombudsman doet geen onderzoek naar schopincident Rotterdam

Rotterdam

De resultaten van zijn vooronderzoek naar het incident waarbij een Rotterdamse politieagente een man schopte, zijn voor ombudsman Alex Brenninkmeijer geen aanleiding verder onderzoek te doen.

Uit het vooronderzoek blijkt dat de verklaringen van ooggetuigen over het incident uiteenlopen en ook niet overeenkomen met die van de betrokken agenten. Brenninkmeijer concludeert dat het daarom onwaarschijnlijk is dat verder onderzoek wel de precieze gang van zaken kan blootleggen. Het vooronderzoek heeft bij hem niet de indruk kunnen wegnemen dat het schoppen van de agente in deze situatie — daargelaten de strafrechtelijke waardering — vanuit de behoorlijkheid bezien disproportioneel was omdat er geen sprake was van noodweer.

De ombudsman stelt vast dat de verklaringen uiteenlopen van de getuigen en de betrokken agenten over hetgeen zich heeft afgespeeld voorafgaand aan het starten van het filmpje. Vooral de vraag of en in hoeverre de man -die later door de politieagente geschopt werd-, zelf de agenten zou hebben geschopt, is niet met zekerheid te beantwoorden. Ook de geweldrapportage over het schopincident blijkt deels een onjuiste inhoud te hebben. Deze onduidelijkheid baart de Nationale ombudsman ernstig zorgen, temeer omdat het onwaarschijnlijk is dat verder onderzoek de feiten wel precies boven tafel zou brengen. Daarom ziet hij af van onderzoek naar het incident.
Provincie:
Tag(s):