vrijdag, 26. oktober 2012 - 13:34

Omroep Brabant moet 2000 euro betalen om onjuist artikel

Den Bosch/Eindhoven

Omroep Brabant moet een veroordeelde Eindhovense zedendelinquent een schadevergoeding van 2000 euro betalen. Dit heeft de rechtbank van Den Bosch laten weten.

Volgens de kantonrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch handelde de omroep onrechtmatig door op hun website te melden dat de man weer bij speeltuinen rondhangt en een vrouw verzocht had op haar site kinderporno te verheerlijken.

Vooraf
De zedendelinquent werd eerder door het gerechtshof 's-Hertogenbosch veroordeeld voor het plegen van ontuchtige handelingen met minderjarigen in Eindhoven. De man is sinds zijn vrijlating eind 2009 bezig met zijn re-integratie en kreeg landelijke bekendheid door twee gebiedsverboden.

Deze rechtszaak
Volgens de man publiceerde Omroep Brabant in december 2011 een artikel over de zedendelinquent, waarin de secretaris van de stichting Stop Kinderporno en Abuse (SKA) onjuiste en belastende uitlatingen over hem deed.

Voorafgaand aan de plaatsing van het bericht door Omroep Brabant vond geen enkele hoor en wederhoor plaats. De man stelt onder meer dat de publicatie tot veel verontwaardiging leidde bij het publiek en opnieuw de aandacht op zijn situatie vestigde.

Daarnaast is er volgens hem sprake van psychisch leed en is hij in zijn eer en goede naam aangetast. De man vordert immateriele schadevergoeding van de stichting, de secretaris en de omroep.

Standpunt stichting SKA
De stichting stelt kort gezegd dat de zedendelinquent zelf contact opnam met een dagblad. Op basis daarvan bevroeg Omroep Brabant de secretaris van de stichting.

Volgens de secretaris zijn de geuite opmerkingen in het bericht van Omroep Brabant niet van haar, heeft de omroep een mixture van eigen bewoordingen gepubliceerd en nam de stichting maatregelen het misverstand weg te nemen.

Standpunt Omroep Brabant
Volgens de omroep heeft de secretaris van de stichting bevestigd dat de berichtgeving in het dagblad juist was en de omroep hoefde dat niet nader te onderzoeken.

Daarnaast stelt Omroep Brabant onder meer dat de woorden van de secretaris niet belastend zijn en er geen algemene verplichting is
tot het toepassen van hoor en wederhoor. De man heeft verzuimd de schade te beperken door niet na de publicatie erop te willen reageren.

Oordeel kantonrechter
De stichting en haar secretaris hebben volgens de kantonrechter gemotiveerd weersproken dat de gewraakte uitlatingen tegenover Omroep Brabant zijn gedaan. De kantonrechter wijst deze verzoeken tot schadevergoeding af.

Voorafgaand aan de publicatie heeft Omroep Brabant geen hoor en wederhoor toegepast, maar dat is op zichzelf nog geen onrechtmatige handeling. Volgens de kantonrechter handelde Omroep Brabant wel onrechtmatig door het artikel te publiceren voor zover dat inhoudt dat de man weer bij speeltuinen rondhangt en hij de secretaris had verzocht op haar site kinderporno te verheerlijken.

Vanwege de bestaande controverse tussen de stichting en de man had de omroep de uitlatingen van de secretaris van de stichting niet zonder meer mogen publiceren. De omroep kan zich niet beroepen op de publicatie in het dagblad, omdat daaruit niet blijkt dat de secretaris zich tegenover het dagblad in dezelfde zin had uitgelaten als tegen de omroep.

De gewraakte uitlatingen maken immers geen deel uit van de publicatie in het dagblad. Dat de omroep de man na de publicatie de gelegenheid gaf te reageren, doet aan het onrechtmatige karakter niet af.

Het is niet betwist dat de publicatie tot veel verontwaardiging heeft geleid bij het publiek. Door publicatie van de gewraakte uitspraken is opnieuw met verdachtmakingen, die impliceren dat de man ook na zijn veroordeling onverminderd seksuele belangstelling voor kinderen heeft, de aandacht op hem gevestigd.

De kantonrechter oordeelt dat de man niet aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van psychisch leed, wel dat hij door de publicatie in zijn eer en goede naam is aangetast.

Bij het vaststellen van de schadevergoeding van 2000 euro neemt de kantonrechter in aanmerking dat het belang van de man om niet door een publicatie blootgesteld te worden aan een lichtvaardige verdachtmaking zwaarder weegt dan het belang van Omroep Brabant bij publicatie van het artikel.
Provincie:
Tag(s):