donderdag, 23. februari 2012 - 14:47

Onbevoegde hulpofficier terecht ontslagen

De korpsleiding van de politie Brabant-Noord stond in haar recht toen zij een politie-inspecteur ontsloeg die enkele jaren onbevoegd had opgetreden als hulpofficier van justitie. Dat is het oordeel van de rechtbank ’s-Hertogenbosch.

De man had de bestuursrechter gevraagd een voorlopige voorziening te treffen omdat hij vindt dat de korpsleiding zijn ontslag onzorgvuldig heeft voorbereid en gemotiveerd. Ook is hij van mening dat zijn belangen onvoldoende zijn meegewogen.

De man werkte sinds 2003 als inspecteur bij de politie. Hij werd geacht daarbij taken als hulpofficier van justitie uit te voeren. Nadat de man al enkele jaren werkzaamheden als hulpofficier had verricht, bleek in 2010 dat hij nooit het benodigde examen had afgelegd. Hij had twee keer een examencertificaat vervalst.

De inspecteur werd op 16 januari jl. ontslagen. Hij bestrijdt niet dat er sprake is van ernstig plichtsverzuim, maar stelt dat dat verzuim hem niet toe te rekenen is. De strafmaatregel van ontslag is onevenredig, aangezien hij volgens een psycholoog tijdens het plichtsverzuim sterk ontoerekeningsvatbaar was.
Provincie:
Tag(s):