woensdag, 14. november 2012 - 20:57

Onderhoud aan de wegbeplanting tussen Anderen en Anloo

De gemeente Aa en Hunze gaat onderhoud uitvoeren aan de
wegbeplanting op de weg tussen Anderen en Anloo (de Anloërweg en Anderenseweg). De gemeente wil daarmee de prachtige bomenlaan op lange termijn in stand houden.

Doordat de bomen op de weg tussen Anderen en Anloo te weinig ruimte hebben voor een gezonde ontwikkeling ontstaat er veel dood hout. Dit is niet goed voor de laan, maar zorgt ook voor verkeersonveilige situaties.

Daarom zorgt de gemeente voor het uitdunnen van de beplanting,
waarbij circa 250 eiken worden gekapt. Daarnaast worden 300 bomen gesnoeid. Door het uitdunnen en snoeien kan de houtopstand zich ontwikkelen tot een gezonde en stabiele beplanting, waarvan we nog jaren kunnen genieten.

De gemeente start de werkzaamheden op korte termijn. Naar verwachting zal het werk eind december klaar zijn. Gedurende de werkzaamheden is de weg tijdens werkdagen afgesloten voor al het verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Het verkeer wordt omgeleid. Bewoners van aangrenzende percelen ontvangen voorafgaande aan het werk informatie.
Provincie:
Tag(s):