woensdag, 11. april 2012 - 12:26

Onderhoud openbaar groen door inwoners in Ronde Venen

Mijdrecht

Inwoners van de gemeente De Ronde Venen kunnen voortaan zelf delen van openbaar groen onderhouden. Om dit mogelijk te maken, heeft het college van B en W een aantal uitgangspunten vastgesteld. Met het zogenoemde adoptiebeleid wordt invulling gegeven aan zowel de wens van de gemeente als van inwoners om openbaar groen door inwoners te laten onderhouden.

Met de uitgangspunten of spelregels kunnen inwoners zelf voor een stukje groen in hun directe omgeving zorgen, dat wel voor iedereen toegankelijk blijft. De gemeente ondersteunt hierbij. Om beter zicht te krijgen op hoe de gemeente hierbij het beste kan helpen, welke wensen en behoeften er zijn en aan welke vormen van groenonderhoud inwoners willen meewerken, wordt met een pilotperiode van een jaar gestart.

Geïnteresseerden (groepen van) inwoners die openbaar groen willen onderhouden, kunnen contact opnemen met de afdeling Groenbeheer en hun ideeën kenbaar. Bewoners die eerder al hun ideeën voor het zelf onderhouden van openbaar groen hebben aangegeven, worden door de gemeente benaderd.

Minimaal twee adressen moeten meedoen
Aan de hand van de uitgangspunten bekijkt de gemeente de aanvragen en worden nadere afspraken met elkaar gemaakt. Zo is bijvoorbeeld niet al het openbaar groen geschikt voor adoptie, bomen zijn uitgesloten, chemische middelen mogen niet gebruikt worden en minimaal twee adressen moeten meedoen om de voortzetting van het onderhoud te garanderen.

Het college van B en W vindt het belangrijk dat inwoners actief kunnen bijdragen aan hun eigen leefomgeving en wil zoveel mogelijk meewerken aan de wensen en ideeën voor het groenonderhoud. Het adoptiebeleid door inwoners is onderdeel van het Groenbeleid waarin onder andere ook het beheer door bedrijven en afspraken met vrijwilligersgroepen worden verwerkt.

Meer gemeenten besteden uit
In Nederland zijn en komen er steeds meer gemeenten die hun openbaar groen delen met haar burgers. Uitgangspunt voor de Ronde Venen is wel dat de kosten neutraal moet blijven.
Provincie:
Tag(s):