dinsdag, 6. maart 2012 - 10:19

Onderhoud openbare ruimte Groningen goed

Groningen

Het onderhoud van de stad Groningen blijkt volgens de inwoners goed te zijn. Jaarlijks doen 100 Groningers mee aan een BORG-onderzoek en laten weten wat zij vinden van het onderhoud van de openbare ruimte.

Het onderhoud in 2011 komt met een gemiddelde score van 89% bijna overeen met de 90%-score die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Ook voor 2012 wordt gestreefd naar een onderhoudsniveau van 90%. Dat betekent dat van alle gecontroleerde onderdelen in dit onderzoek (groen, wegen, straatmeubilair, verlichting, speeltoestellen, groen) 90% moet voldoen aan de norm die daarvoor is vastgesteld. Zo blijft het gerealiseerde hoge onderhoudsniveau zoveel mogelijk op peil. Naast dit reguliere onderhoud wordt in 2012 gestart met het vervangen van versleten voorzieningen zoals kabels voor straatverlichting, kademuren en
asfaltwegen.

Deelnemers aan deze BORG-schouw beoordelen het groen, straatmeubilair, oevers, speeltoestellen, wegen en straat- en verkeersverlichting in hun buurt. Dit doen ze op basis van door de gemeenteraad vastgelegde kwaliteitsnormen. Ook kijken de schouwers naar hondenpoep, wildplakken, graffiti en fietswrakken, kortom of het schoon is in de wijk.
Provincie:
Tag(s):